Oszacuj wynik działania `5,18+5,45+2,36`
`lt14`
`gt14`
`=14`
`=12`
`5+5+2=12`
`5,18+5,45+2,36lt14`