Oszacuj wynik działania `4,73+6,98`
`=10`
`gt11`
`lt11`
`lt10`
`6+4=10` `0,7+0,9=1,8`
`4,73+6,98gt11`