Oszacuj wynik działania `5,8+4,9`
`lt10`
`=11`
`gt11`
`gt10`
`5+4=9` `0,8+0,9=1,7`
`5,8+4,9gt10`