Oszacuj wynik działania `654+349``
`=900`
`gt1000`
`lt1000`
`=1000`
brak
`654+349gt1000`