Oszacuj wynik działania `126+269`
`gt400`
`=350`
`=400`
`lt400`
brak
`126+269lt400`