Oszacuj wynik działania `559+359`
`=1000`
`gt900`
`gt1000`
`lt900`
brak
`559+359gt900`