Oszacuj wynik działania `345+418`
`lt700`
`lt800`
`gt900`
`gt1000`
brak
`345+418lt800`