Oszacuj wynik działania: `625 + 178` i zaznacz prawidłową odpowiedź.
`803`
`790`
`775`
`863`
Brak