Liczbą odwrotną do liczby `5 3/11 - 2 1/11 * root(3)(-8)` jest:
`11/104`
`11/70`
`−11/104`
`−70/11`
Liczba odwrotna dla `x` to `1/x`
`5 3/11 - 2 1/11 * root(3)(-8) = 58/11 - 23/11 * (-2) = 58/11 + 46/11 = 104/11`