Wynikiem działania `−3^2−(−2−2^(−1))^2` jest liczba:
`−61/4`
`−11/4`
`11/4`
`61/4`
Należy pamiętać o kolejności wykonywania działań.
`−3^2−(−2−2^(−1))^2 = -9 - (-2 - 1/2)^2 = -9 - (-2 1/2)^2 = -9 - ( -5/2)^2 = -9 - 25/4 = -36/4 - 25/4 = -61/4`