Oblicz: `18 : 9 + 9 : 3=`
`3`
`5`
`10`
`9`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`18 : 9 + 9 : 3=2+3=5`