Oblicz: `36 - 18 : 3=`
`30`
`6`
`12`
`18`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`36 - 18 : 3=36-6=30`