Oblicz: `9 + 9 * 3 =`
`54`
`46`
`36`
`37`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`9 + 9 * 3=9+27=36`