Oblicz: `6 + 9 * 5 + 4 =`
`55`
`79`
`64`
`72`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`6 + 9 * 5 + 4=6+45+4=55`