Oblicz: `4 : 1 + 1 =`
`4`
`2`
`8`
`5`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`4 : 1 + 1=4+1=5`