Oblicz: `25 : 5 + 5 =`
`10`
`2,5`
`5`
`15`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`25 : 5 + 5=5+5=10`