Oblicz: `12*5 + 35 - 42=`
`49``
`53`
`55`
`63`
Mnożenie wykonujemy przed dodawaniem.
`12*5 + 35 - 42 =60+35-42=95-42=53`