`6-:2-(8-7+(6-:2))=`
`-6`
`3`
`-1`
`6`
Najpierw działania w nawiasach, potem monożenie, następnie dodawanie i odejmowanie
`6-:2-(8-7+(6-:2))=6-:2-(1+3)=3-4=-1`