`12cdot2+(2+4+(6-:2))=`
`33`
`41`
`32`
`23`
Najpierw działania w nawiasach, potem monożenie i dzielenie, następnie dodawanie i odejmowanie
`12cdot2+(2+4+(6-:2))=24+6+3=33`