`24 -:2+(6+4)-2=`
`16`
`20`
`18`
`12`
Najpierw działania w nawiasach, potem monożenie, następnie dodawanie i odejmowanie
`24 -:2+(6+4)-2=12+10-2=20`