`24-:6+6-:3=`
`3`
`8`
`4`
`6`
Najpierw dzielenie potem dodawanie
`24-:6+6-:3=4+2=6`