`8+8cdot2+5=`
`42`
`31`
`29`
`37`
Najpierw mnożenie, potem dodawanie
`8+8cdot2+5=8+16+5=29`