Oblicz: `6 * 8 - 17 =`
`28`
`18`
`31`
`35`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`6 * 8 - 17 = 48 - 17 = 31`