Oblicz: `2,6-1,4*9,2-3,3*2`
`-16,88`
`22,08`
`15,48`
`4,44`
Mnożenie wykonuje się przed dodawaniem
`2,6-1,4*9,2-3,3*2= 2,6-12,88-6,6=-16,88`