Piotrek miał `26\ zł`. Kupił `3` batony po `4\ zł` każdy. Wskaż wyrażenie, które pozwoli ci obliczyć, ile złotych mu zostało.
`(26\ zł - 4)*3\ zł`
`(26\ zł - 3)*4\ zł`
`26*3-4\ zł`
`26\ zł - 4*3\ zł`
Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.
`26\ zł - 4*3\ zł`