Oblicz: `3*(12−6:3)=`
`30`
`6`
`12`
`18`
Pamiętaj, że najpierw wykonujemy działania w nawiasach.
`3*(12−6:3)=3*(12−2)=3*10=30`