Oblicz: `(28 - (36-12)) *3 =`
`15`
`18`
`12`
`14`
Najpierw wykonujemy działania w nawiasach.
`(28 - (36-12)) *3=(28-24) * 3=4*3=12`