Klaudia miała `22` plakaty swoich ulubionych zespołów. Od każdej z dwóch przyjaciółek dostała po `5` nowych plakatów. Ile plakatów ma teraz Klaudia?
`30`
`27`
`34`
`32`
Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.
`22 + 2 * 5 = 22+ 10 = 32`