Oblicz: `2*((20+25) : 9) =`
`12`
`18`
`10`
`9`
Należy zacząć od wewnętrznego nawiasu.
`2*((20+25) :9) = 2*(45 : 9)=2*5=10`