Oblicz: `3*(12−6:3)`
`30`
`6`
`12`
`20`
Najpierw wykonujemy działania w nawiasie.
`3*(12−6:3)=3*(12−2)=3*10=30`