Oblicz `10-20+0,5*6-0,5-0,5*3`
`-59`
`-16`
56
`-9`
Pamiętaj o kolejności wykonywania działań
`10-20+0,5*6-0,5-0,5*3=10-20+3-0,5-1,5=-9`