Oblicz: `50-25*3+6-29*7-3=`
`-339`
`-225`
`361`
`115`
Najpierw wykonujemy mnożenie.
`50-25*3+6-29*7-3 = 50-75+6-203-3= -225`