Oblicz: `5,5*2+2 =`
`22`
`12,5`
`13`
`11`
Najpierw wykonujemy mnożenie.
`5,5*2+2 = 11+2=13`