Oblicz: `3 1/4 + 2 1/2 * 3/4 =`
`5 7/8`
`6 4/8`
`5 1/8`
`6 1/8`
Pamiętaj, że najpierw wykonuje się mnożenie.
`3 1/4 + 2 1/2 * 3/4 = 3 1/4 + 1 7/8 = 3 2/8+1 7/8 = 4 9/8= 5 1/8`