Oblicz: `42 : 7 + 5=`
`9`
`22`
`11`
`13`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`42 : 7 + 5= 6 + 5 = 11`