Oblicz: `26+5*5=`
`51`
`49`
`48`
`47`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`26+5*5=26+25=51`