Oblicz: `8*5 + 11=`
`41`
`49`
`44`
`51`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`8*5 + 11= 40 + 11 = 51`