Oblicz: `15 : 3 + 8=`
`13`
`2`
`16`
`7`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`15 : 3 + 8= 5 + 8 = 13`