Oblicz: `10 - 8 : 2 =`
`1`
`9`
`5`
`6`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`10 - 8 : 2 = 10 - 4 = 6`