Oblicz: `5 * 8 -4=`
`22`
`35`
`29`
`36`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`5 * 8 -4= 40 -4 = 36`