Oblicz: `17+3*5=`
`32`
`28`
`100`
`46`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem.
`17+3*5= 17 + 15 = 32`