Oblicz `(24+8)-:8+4=`
`5`
`8`
`6`
`7`
najpierw należy obliczyć działania w nawiasch
`(24+8)-:8+4=32-:8+4=4+4=8`