Oblicz `4+(4*5)-:2=`
`12`
`14`
`15`
`16`
Najpierw należy wykonać morzenie, a następnie dzielenie
`4+(4*5)-:2=4+20-:2=4+10=14`