Oblicz: `1/2 * 2 + (-5) : 3/4 =`
`13`
`-5 2/3`
`5 1/3`
`-2`
Mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowanie.