Oblicz `9^2-20*(sqrt4*2)-3+5=`
`7`
`3`
`-2`
`5`
pamiętaj o kolejności wykonywania działań
`9^2-20*(sqrt4*2)-3+5=9^2-20*(2*2)-3+5` `9^2-20*(2*2)-3+5=9^2-20*4-3+5` `9^2-20*4-3+5=81-20*4-3+5` `81-20*4-3+5=81-80-3+5` `81-80-3+5=1-3+5` `1-3+5 = -2 + 5 = 3`