Oblicz `3-5+36+5-7-24=`
`6`
`8`
`7`
`5`
Jeżeli w wyrażeniu arytmetycznym nie ma innych działań ani nawiasów, tylko dodawanie i odejmowanie, to wykonujemy je w kolejności ich występowania (od lewej do prawej)
`3-5+36+5-7-24=-2+36+5-7-24=34+5-7-24=39-7-24=32-24=8`