Oblicz `8-:2*4*7-:16=`
`16`
`8`
`4`
`7`
Jeżeli w wyrażeniu arytmetycznym nie ma innych działań ani nawiasów tylko mnożenie i dzielenie, wówczas wykonujemy je w kolejności występowania (od lewej do prawej).
`8-:2*4*7-:16=4*4*7-:16=16*7-:16=112-:16=7`