Oblicz `1+(20-(6-(4+9)))=`
`27`
`25`
`28`
`26`
Obliczanie tego wyrażenia, rozpoczynamy od najbardziej wewnętrznego nawiasu i wychodzimy do najbardziej zewnętrznego
`1+(20-(6-(4+9)))=1+(20-(6-13))=1+(20+7)=1+27=28`