Liczbą większą od zera jest liczba:
`−2^2`
`1/3 - 0,(3)`
`4 2/3 - 4 sqrt (3 1/16)`
`-sqrt 3 + 1 7/9`
Brak
`-sqrt 3 + 1 7/9 = -sqrt 3 + 16/9 = -sqrt3 + sqrt(256/81)` `= -sqrt3 + sqrt(3 13/81) > 0`