Liczba `0,846153` jest:
równa `11/13`
większa od `11/13`
niewymierna
mniejsza od `11/13`
Należy zamienić `11/13` na ułamek dziesiętny.
Liczba `0,846153 = 846153/1000000`, więc jest wymierna `11/13 = 0,(846153)` `0,846153` jest mniejsze od `0,(846153)`